1-زنبوردار محترم شما برای شرکت در طرح پایش نیازی به ثبت نام این قسمت ندارید و می توانید از بخش طرح  پایش مستقیما نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایید

2-ثبت نام در این بخش صرفا جهت استفاده از امکانات ویژه سایت در آینده نزدیک خواهد بود